Godziny pracy

pn – pt: 6:00 – 14:00

Adres e-mail

info@flomar2.com

dotacje unijne

P.P.U.H. FLOMAR 2 S.C. MARCIN DŁUGAJCZYK, PIOTR FIGZAŁ realizuje projekt dofinansowany w ramach Programu Re_Open UK pn. „Zakup centrum obróbczego CNC w celu ograniczenia negatywnego wpływu brexit na działalność firmy Flomar 2 s.c.”.

Celem projektu jest zakup centrum obróbczego CNC, który pozwoli na zniwelowanie większości negatywnych skutków brexit.

Realizacja projektu uniezależni spółkę Flomar 2 od niepewnych dostaw spoza UE, a także będzie miała możliwość wprowadzenie do oferty znacząco ulepszonych produktów, które są pożądane na rynkach i pozwolą na zwiększenie pozycji konkurencyjnej Firmy.

Wartość ogółem projektu 141 450,00 EUR z tego wkład Funduszy Europejskich 115 000,00 EUR

Tytuł: 3.4 Dotacja na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Termin realizacji projektu: 2014 – 2020
Kwota kwalifikowana: 120 020,16 zł
Wartość dofinansowania: 120 020,16 zł

Cel: projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (20520/N).

Tytuł: 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produkcyjnych – Go to Brand w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Termin realizacji projektu: 2014 – 2020
Kwota kwalifikowana: 546 400,00 zł
Wartość dofinansowania: 327 840,00 zł

Cel: zdobycie umiejętności i doświadczenie w realizacji eksportu oraz pozyskanie nowych kontrahentów strategicznych na rynkach perspektywicznych, zdywersyfikować rynki zbytu oraz branże klientów eksportowych.

+48 881 510 550
+48 792 510 580 EN
info@flomar2.com