Godziny pracy

pn – pt: 6:00 – 14:00

Adres e-mail

info@flomar2.com

dotacje unijne

Tytuł: 3.4 Dotacja na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Termin realizacji projektu: 2014 – 2020
Kwota kwalifikowana: 120 020,16 zł
Wartość dofinansowania: 120 020,16 zł

Cel: projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (20520/N).

Tytuł: 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produkcyjnych – Go to Brand w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Termin realizacji projektu: 2014 – 2020
Kwota kwalifikowana: 546 400,00 zł
Wartość dofinansowania: 327 840,00 zł

Cel: zdobycie umiejętności i doświadczenie w realizacji eksportu oraz pozyskanie nowych kontrahentów strategicznych na rynkach perspektywicznych, zdywersyfikować rynki zbytu oraz branże klientów eksportowych.

+48 881 510 550
+48 792 510 580 EN
info@flomar2.com