Dobra, precyzyjna robota.

Takiej oczekujesz?

FACEBOOK

tysiące polubień

TWITTER

20 osób

INSTAGRAM

100000

SZCZEGÓLNIE WAŻNE

FEEDBACK

Potrzebujemy Twojej pomocy! Powiedz nam o swoich odczuciach po kontakcie z nami. Chcemy być lepsi!

Zadzwonisz czy napiszesz? Kontakt

© 2016 Flomar2 | All rights reserved.

Chcemy, żeby strona była dla Ciebie przyjazna, dlatego (podobnie jak znakomita większość stron w internecie) stosujemy tutaj pliki cookies.

Wsparcie MŚP w promocji marek produkcyjnych - Go to Brand w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

Termin realizacji projektu:  2014 - 2020

Kwota kwalifikowana: 546 400,00 zł

Wartość dofinansowania: 327 840,00 zł

Cel: zdobycie umiejętności i doświadczenie w realizacji eksportu oraz pozyskanie nowych kontrahentów strategicznych na rynkach perspektywicznych, zdywersyfikować rynki zbytu oraz branże klientów eksportowych.

Numer projektu: POIR.03.03.03-24-00074/20-00